» » » تلاوت علی حجاج السویسی از سوره‌های مبارکه فجر و علق