» » » تلاوت عبدالعزیز علی فرج از آیات ۱ تا ۲۷ سوره مبارکه ذاریات